Tietosuoja

Kohteesta DigiWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Euroopan parlamentti ja neuvosto sääti 27. hutikuuta 2016 asetuksen 2016/679<ref name='eu-2016/679'>Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 Viitattu: 2017-08-28</ref> luonnollisten henkilöiden tietosuojasta (General Data Protection Regulation, GDPR) - luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. Asetus tulee voimaan jo 26. toukokuuta 2018, kahden vuoden transitiovaiheen jälkeen, suoraan ilman jäsenvaltioiden kansallista ratifiointia.


Käsitteet

  • rekisterinpitäjä -
  • rekisteröity -

Kohde

Asetuksessa on säädetty vastuita vähentävät poikkeukset yhteisöille joissa on alle 250 työntekijää ja rekisteröidyn käsiteltävät tiedot eivät ole erityisen arkaluonteisia.

Velvollisuudet

  • yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa
  • tietosuojavastaava


Sanktiot

Säännösten rikkomisesta määrätään hallinnollinen sakko, joka on enintään 10 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, kaksi prosenttia sen edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi<ref name='eu-2016/679'> 4. Seuraavien säännösten rikkomisesta määrätään 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen sakko, joka on enintään 10 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, kaksi prosenttia sen edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi: a) rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän 8, 11, 25–39 ja 42 ja 43 artiklan mukaiset velvollisuudet; b) sertifiointielimen 42 ja 43 artiklan mukaiset velvollisuudet; c) edellä 41 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut valvontaelimen velvollisuudet. Viitattu: 2017-08-28</ref>.


Lähteet

<references/>

Aiheesta muualla