AdES

Kohteesta DigiWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

AdES (Advanced Electronic Signature) suomeksi kehittynyt sähköinen allekirjoitus tarkoittaa varmenteella tehtyä allekirjoitusta[1].


Katso myös

Lähteet

 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014 26 artikla
                  26 artikla
  
         Kehittyneen sähköisen allekirjoituksen vaatimukset
  
  Kehittyneen sähköisen allekirjoituksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
  a) se liittyy yksilöivästi allekirjoittajaansa;
  b) sillä voidaan yksilöidä allekirjoittaja;
  c) se on luotu käyttäen sähköisen allekirjoituksen luontitietoja, joita allekirjoittaja voi korkealla varmuustasolla käyttää yksinomaisessa valvonnassaan; ja
  d) se on liitetty sillä allekirjoitettuun tietoon siten, että tiedon mahdollinen myöhempi muuttaminen voidaan havaita.