Perusteet

Kohteesta DigiWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Digisaation perusteet tulee jokaisen hallita. Perusteiden hallinta mahdollistaa osapuolien keskustelun esimerkiksi tukitilanteessa jossa käyttäjä tarvitsee apua.


Digitalisaatio tarkoittaa perinteisten asioiden tekemistä tietotekniikkaa ja -verkkoja hyödyntäen. Se voi olla saman asian tekemistä täysin samalla tavalla sähköisesti, tai uudistetulla tavalla hyödyntäen tietotekniikan etuja ja esimerkiksi pudottamalla pois tarpeettomia vaiheita.


Tunnus yksilöi verkossa liikkuvan henkilön ja palvelun tarjoaja yhdistää sillä oikeat tiedot henkilöön. Suomessa on käytössä lakisääteiset HETU (henkilötunnus) ja SATU (sähköinen asiointitunnus) -tunnisteet tai vaihtoehtoisesti palveluntarjoajan asiakastunnnus/-numero. Tunnus voi olla tallennettu tunnisteeseen, jolloin sitä ei ole pakko kysyä käyttäjältä tunnistautumisessa joka helpottaa käyttöä.


Tunniste on väline jolla palvelun tarjoaja voi tunnistaa käyttäjän. Se voi olla passi tai henkilökortti - tai palvelun tarjoajan itsensä antama tunnisteväline kuten mobiilivarmenne tai pankkien salasana-/koodilista eli TUPAS-tunniste. Lisää aiheesta...


Biometrinen tunniste on ihmisen ominaisuus joka on mitattu henkilöstä tunnistetta myönnettäessä ja sen tiedot on tallennettu tunnisteeseen myöhempää tunnistamista varten. Mitattu tunniste voi olla esimerkiksi sormenjälki tai silmän värikalvo eli iiris. Lisää aiheesta...


Tunnistaminen on tapahtuma jossa ainakin toinen osapuoli varmistuu vastapuolen olevan se joksi itseään väittää. Tunnistaminen voi tapahtua molemminpuolisesti: Asioija varmistuu palvelun olevan varmasti oikea - ja palvelun tarjoaja varmistuu asioivan henkilön oikeaksi ennen henkilökohtaisten tietojen yhdistämistä ja näyttämistä.


Varmenne on se henkilötunnisteen sisältämä sähköinen ja matemaattinen osa jolla henkilö voidaan tunnistaa verkossa turvallisesti. Yhdellä henkilöllä voi olla useampi varmenne eri käyttötarkoitusta varten. Tyypillisesti käytössä on eri varmenteet tunnistamista ja allekirjoittamista varten, jotka molemmat ovat suojattu tunnusluvulla ja jota kysytään käyttäjältä varmennetta käytettäessä. Lisää aiheesta...


Varmentaja on luotettu taho joka takaa sähköisen asioijan olevan se, kuka hän väittää olevansa. Suomessa ylin varmentajataho on valtio joka ylläpitää väestörekisteriä ja myöntää henkilötunnukset. Lisää aiheesta...


Allekirjoitus on tärkeä osa asiointia ja yksistään mahdollistaa suuren osan arkipäiväisten asioiden hoitamisen etänä ja automaattisen, nopeamman käsittelyn. Suomessa sähköisellä allekirjoituksella on oikeudellinen asema joten se vastaa täysin perinteistä musteella paperille tehtyä allekirjoitusta. Lisää aiheesta...


Laki sähköisestä asioinnista on sähköisen asioinnin kulmakivi joka mahdolllistaa tietotekniikan täyden hyödyntämisen määrittelemällä sen oikeudellisen aseman ja viime kädessä oikeusprosessin riitatapauksissa. Lisää aiheesta...


< takaisin