OCSP

Kohteesta DigiWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Online Certificate Status Protocol (OCSP) on varmenteen tilan kyselyyn tarkoitettu yhteyskäytäntö.

OCSP:n käyttö openssl:llä

Openssl:llä voi hakea OCSP hakuja ja tarkistaa varmenteen oikeellisuuta.

Urli mistä OCSP haut tehdään löyty varmenteesta itsestään Authority Information Access nimisestä kentästä. Tuon saa haettua openssl:llä esim seuraavasti:

 OCSP=`openssl x509 -in cert.pem -text -noout | fgrep OCSP | sed 's/.*URI://g'`

Kun tuo urli on saatu niin voit tehdä ocsp haun käyttäen seuraavaa komentoa:

 openssl ocsp -CApath certs -issuer $issuer -cert cert.pem -url $OCSP

missä $issuer on oikea varmenteen myöntäjä ja missä certs hakemistossa on vrkcqc2.pem, vrkcqc3.pem vrkrootc.pem ja vrkroot2c.pem tiedostot ja niiden symlinkit. Tuon hakemiston saa tehtyä seuraavilla komennoilla.

 mkdir certs
 for i in vrkrootc vrkcqc2 vrkroot2c vrkcqc3
 do
  echo Fetching http://proxy.fineid.fi/ca/$i.crt
  wget --quiet http://proxy.fineid.fi/ca/$i.crt -O $i.crt
  echo Converting it to pem, and making CApath directory link
  openssl x509 -inform DER -in $i.crt -out certs/$i.pem
  ln -s $i.pem certs/`openssl x509 -noout -hash -in certs/$i.pem`.0
 done

VRK:n varmennehierarkiassa olevien varmenteiden oikeellisuuden tarkistaminen

Seuraavalla scriptillä voi hakea varmenteita VRK:n ldap hakemistosta ja tehdä niille OCSP tarkistukset:

#!/bin/sh

if [ "x$1" = "x" ]; then
  search="(&(givenname=Tero)(sn=Kivinen))"
else
  search="$1"
fi

rm -rf certs
mkdir certs
for i in vrkrootc vrkcqc2 vrkroot2c vrkcqc3
do
  echo Fetching http://proxy.fineid.fi/ca/$i.crt
  wget --quiet http://proxy.fineid.fi/ca/$i.crt -O $i.crt
  echo Converting it to pem, and making CApath directory link
  openssl x509 -inform DER -in $i.crt -out certs/$i.pem
  ln -s $i.pem certs/`openssl x509 -noout -hash -in certs/$i.pem`.0
done
num=0
ldapsearch -x -h ldap.fineid.fi -b dmdName=fineid,c=fi "$search" usercertificate | \
  sed -n '1x;1!H;${g;s/\n *//g;p}' | \
  fgrep 'usercertificate;binary::' | \
  while read cert
  do
	num=`expr $num + 1`
	a=`echo $cert | sed 's/.*:: //g'`
	(echo '-----BEGIN X509 CERTIFICATE-----' ;
	 echo $a;
	 echo '-----END X509 CERTIFICATE-----') > certs/cert$num.pem

	SUBJECT=`openssl x509 -in certs/cert$num.pem -text -noout | fgrep Subject: | sed 's/.*Subject:://g'`
	OCSP=`openssl x509 -in certs/cert$num.pem -text -noout | fgrep OCSP | sed 's/.*URI://g'`
	AID=`openssl x509 -in certs/cert$num.pem -text -noout | fgrep -C 1 'X509v3 Authority Key Identifier' | tail -1 | sed 's/ //g; s/keyid://g'`

	issuer=""
	for i in certs/v*.pem
	do
	  SID=`openssl x509 -in $i -text -noout | fgrep -C 1 'X509v3 Subject Key Identifier' | tail -1 | sed 's/ //g; s/keyid://g'`
	  if [ "x$SID" = "x$AID" ]; then
		issuer=$i
		break
	  fi
	done
	if [ "x$issuer" = "x" ]; then
	  echo "Error Could not find issuer for the certificate, exiting"
	  exit 1
	fi
	if [ "x$OCSP" = "x" ]; then
	  echo "No OCSP link, trying to guess from issuer"
	  case "$issuer" in
		certs/vrkcqc2.pem) OCSP=http://ocsp.fineid.fi/vrkcqc2 ;;
		certs/vrkcqc3.pem) OCSP=http://ocsp.fineid.fi/vrkcqc3 ;;
		*) echo "Issuer $issuer not kwown"
		  exit 1
	  esac
	fi
	echo Subject: $SUBJECT
	echo OCPS link: $OCSP
	echo Issuer: $issuer
	openssl ocsp -CApath certs -issuer "$issuer" -cert certs/cert$num.pem -url $OCSP
  done

Ja jos tuon ajaa tulee tuloksena seuraavaa:

./check-ocsp.sh
Fetching http://proxy.fineid.fi/ca/vrkrootc.crt
Converting it to pem, and making CApath directory link
Fetching http://proxy.fineid.fi/ca/vrkcqc2.crt
Converting it to pem, and making CApath directory link
Fetching http://proxy.fineid.fi/ca/vrkroot2c.crt
Converting it to pem, and making CApath directory link
Fetching http://proxy.fineid.fi/ca/vrkcqc3.crt
Converting it to pem, and making CApath directory link
Subject: Subject: C = FI, serialNumber = 14683812B, GN = TERO, SN = KIVINEN, CN = KIVINEN TERO 14683812B
OCPS link: http://ocsp.fineid.fi/vrkcqc2
Issuer: certs/vrkcqc2.pem
Response verify OK
certs/cert1.pem: good
    This Update: Mar 9 14:24:17 2021 GMT
    Next Update: Mar 9 22:24:17 2021 GMT
Subject: Subject: C = FI, serialNumber = 13991724X, GN = TERO, SN = KIVINEN, CN = KIVINEN TERO 13991724X
OCPS link: http://ocsp.fineid.fi/vrkcqc3
Issuer: certs/vrkcqc3.pem
Response verify OK
certs/cert2.pem: good
    This Update: Mar 9 14:33:44 2021 GMT
    Next Update: Mar 9 22:33:44 2021 GMT
Subject: Subject: C = FI, serialNumber = 133366417, GN = TERO, SN = KIVINEN, CN = KIVINEN TERO 133366417
OCPS link: http://ocsp.fineid.fi/vrkcqc3
Issuer: certs/vrkcqc3.pem
Response verify OK
certs/cert3.pem: good
    This Update: Mar 9 14:33:44 2021 GMT
    Next Update: Mar 9 22:33:44 2021 GMT


Katso myös

Aiheesta muualla