SEIS

Kohteesta DigiWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

SEIS (Secured Electronic Information in Society) oli ruotsalainen voittoa tavoittelematon yhdistys jonka jäseninä oli noin 50 julkista- ja yksityissektorin yhteisöä. SEIS nimi tunnetaan myös yhteenliittymän projektina joka edisti tavoitteita sähköisen asioinnin edellytysten luomiseksi yhteiskunnassa ja sen lopputuloksena syntyi mm SIS-standardeja. Maineikkaan KTH korkeakoulun (Kungliga Tekniska Högskolan) tiedetään rahoittaneen SEIS-projektia merkittävästi.

SEIS-projektin alkujuuret ovat Yhdysvaltojen Stratetgic Collaboration ja Saksan Allterminalen projektien tuloksissa joita ruotsalaiset hyödyntivät omassa työssään.


Vuonna 1995 maaliskuussa kun Internet levisi nopeasti ja projektia käynnistettiin, ymmärrettiin hyvin toimivan todentamisen olevan näköpiirissä olevan verkkopohjaisen talouden kulmakivi. Jos julkisessa verkossa tapahtuvan monenvälisen asioinnin halutaan toteutuvan, henkilön todentaminen on absoluuttinen vaatimus. Samaan todentamisongelmaan liittyy kysymyksiä digitaalisista allekirjoituksista, digitaalisesta todentamisesta ja luottamuksellisuudesta. Samalla tulee huolehtia yksilönsuojasta (enskilds integritet).

SEIS-yhteisön näkemys oli, että tavoite saavutetaan julkaisemalla standardoitu infrastruktuuri sähköiselle henkilöllisyydelle, digitaalisille allekirjoituksille ja julkisten avaimien välityspalvelu salaukselle. Yhteisö uskoi, että tavoite saavutetaan kaikista tehokkaimmin jos nämä toiminnot toteutetaan älykortilla (smart card) jonka ulkomuoto olisi perinteinen henkilökortti[1].

Katso myös


Lähteet

  1. Tiedosto:IDENTIFIERING OCH IDENTITET I DIGITALA MILJÖER.pdf Secured Electronic Information in Society (SEIS) är en ideell svensk förening med ett femtiotal förvaltningar och företag some medlemmar. Föreningens syfte är att höja IT-säkerheten främst för nätanvendare som fokuserar på säker kommunikation, säkert distansarbete i nätverk ock säker elektronisk handel. SEIS-föreninges uppfattning är att målet nås genom att införa en normerad infrastruktrur för elektronisk identifiering, digitala signaturer och utvxling av nycklar vid krytpering. Föreningen anser att målet nås mest effektivt om dessa funktioner realiseras på ett smartkort, vars yta också bör utformas som ett konventionellt identitetetskort. Grunden för konceptet ärinternationellt och en vidareutveckling av material som kommer bla från USA ock tyskland. Före bildingen av SEIS i mars 1995 arbetade projektet "Alltermianlen" och projektet "Strategisk Samverkan" med likande koncept. Nu förvaltar SEIS resultaten från dessa projekt. Viitattu: 2020-02-10