SES

Kohteesta DigiWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sähköisellä allekirjoituksella EIDAS-asetuksessa tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa tietoa, joka on liitetty tai joka loogisesti liittyy muuhun sähköisessä muodossa olevaan tietoon ja jota allekirjoittaja käyttää allekirjoittamiseen[1]. Eli se tarkoittaa vain henkilön nimeä samassa asiayhteydessä. Sitä ei ole suojattu mitenkään ja sen väärentäminen on helppoa.


Lähteet

 1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014 25 artikla
                       25 artikla
  
             Sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset
  
  1.  Sähköisen allekirjoituksen oikeusvaikutuksia ja käytettävyyttä todisteena oikeudellisissa menettelyissä ei voida kieltää pelkästään sillä perusteella, että se on sähköisessä muodossa tai että se ei täytä hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten vaatimuksia.
  
  2.  Hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella on oltava samanlaiset oikeusvaikutukset kuin käsin kirjoitetulla allekirjoituksella.
  
  3.  Yhdessä jäsenvaltiossa myönnettyyn hyväksyttyyn varmenteeseen perustuva hyväksytty sähköinen allekirjoitus on tunnustettava hyväksytyksi sähköiseksi allekirjoitukseksi kaikissa muissa jäsenvaltioissa.