Henkilökortti/Asiointipalveluita

Kohteesta DigiWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pääministeri Jyrki Katainen allekirjoittamassa digitalisaation yhteistyöhanketta etänä (käytti qDigiDoc-ohjelmaa ensimmäisenä suomalaisena).

Lista asiointipalveluista, joissa voi hoitaa omia, valtuutetun tai yhteisön asioita. Usein kuullaan sanottavan, että sillä hankalalla henkilökortilla ei tee mitään. Sivulla on listattu asioita mitä sillä voi tai pitäisi voida tehdä. Osa asioinnista on palvelumuotoisia verkkosivuja, osa tekstilomakkeita joita voi toimittaa vastapuolelle sähköpostin liitteenä jotka on allekirjoitettu eIDAS-asetuksen mukaisesti ja oikeustoimikelpoisia (ei voi kiistää, vastaa käsin allekirjoitettua, on tunnustettava EU-laajuisesti).

Sisällysluettelo

Ministeriöt ja virastot

Valtio tuottaa itse tunnistus- ja allekirjoitusvälinettä ja on säätänyt lait sen asemasta asioinnissa tehden siitä omakätistä allekirjoitusta vastaavan välineen.

yhteisö /
palvelu
tunnistus allekirjoitus raportit muuta
ara.fi
YM
suomi.fi Valtuudet käytössä.
avi.fi
VM
suomi.fi Sekavat sivut, käyttävät suomi.fi tunnistusta kun sitä tarvitaan, mitään sisäänkirjautumisen istuntoa ei tehdä. Ilmeisesti osa palveluista on/siirtymässä(?) sahkoinenasiointi.ahtp.fi jossa kirjaudutaan sisään.
avoimuusrekisteri.fi suomi.fi
businessfinland.fi suomi.fi Sopimukset toiminnan keskiössä, sähköiset allekirjoitukset tulisi ottaa käyttöön ja ohjeistaa.
digiraati.fi
OM
sähköposti
domain.fi
Traficom
LVM
sähköposti ja SMS- tai TOTP-2FA Ei ole, vaikka pitäisi Sähköpostitunnistautumisen lisäksi kaksivaiheinen tunnistautuminen joko tekstiviestillä tai TOTP-sovelluksella (esim. Google Authenticator). TOTP-sovelluksen ottaminen käyttöön ei estä SMS-vaihtoehtoa olemasta tarjolla, eikä käyttäjä voi sitä poistaa, mikä on tietoturvariski.
Digivirasto
VM
suomi.fi Rikkoi eIDAS-asetusta 202403 Neuvoo toimittamaan asiakirjat paperilla. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös turvapostia, jonka tunnistusvälineenä toimii pelkkä sähköposti. DVV myös toimittaa kansalaisille dokumentteja, joita väitetään sähköisesti organisaatiokortilla allekirjoitetuiksi, mutta tavallisesti dokumentinhallintajärjestelmä rikkoo sähköiset allekirjoitukset ja ehjän saa ainoastaan erikseen pyytämällä. On myöntänyt rikkoneensa Euroopan unionin eIDAS-asetusta joka määrittää sähköiset allekirjoitusten laatutasot ja Suomen lakia joka velvoittaa hyväksymään ne omakätistä allekirjoitusta vastaavina.
ely-keskus.fi
TEM
finavia.fi sähköposti
Findata
findata.fi
suomi.fi,
Haka
Kirjautumissivuilla myönnetään ettei eri kirjautumistavoilla pystytä yhdistämään samaa henkilöä hänen omiin tietoihinsa.
finanssivalvonta.fi suomi.fi
gtk.fi
TEM
sähköposti + salasana
hsl.fi sähköposti Palvelussa mobiililaite on merkittävässä osassa, mutta asiointia voi tehdä myös tietokoneen selaimella.
kalahavainnot.luke.fi ei mitään Valtion laitos jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka tietojen antaminen on pakollista.
kansalaisaloite.fi
OM
suomi.fi Ei ole, vaikka pitäisi Puhekielessä sanotaan, että tässä palvelussa käydään allekirjoittamassa, mutta sitä ei siellä tapahdu koska palvelussa vain kannatetaan vahvasti tunnistettuna. Myös ohjeessa allekirjoittamisen käsite menee sekaisin. Palvelua tuottaa Oikeusministeriö joka on ollut säätämässä lakeja jotka tekivät sähköisistä asioinnista mahdollista. Sen käsitteiden, kuten sähköisen allekirjoituksen (kehittynyt, hyväksytty) sotkeminen tunnistetun palvelun käyttöön ole hyväksyttävää. Toki palvelun luonteeseen sopisi aloitteiden allekirjoittaminen kuten perinteisesti on toimittu addresseja kannatettaessa.
kansalaisneuvonta.fi
TEM
laskutehtävä
kanta.fi suomi.fi eIDAS-tunnisteet kelpaavat, mutta palvelua ei voi silti käyttää niillä.
keha-keskus.fi
TEM
suomi.fi Viraston sivuilta: Kehitämme ja tuotamme ELY-keskusten ja TE-toimistojen sekä useiden muiden virastojen digitaalisia palveluja.
kkv.fi
TEM
Sivuilla on paljon asiointilomakkeita ja vaihtoehtoiset PDF-lomakkeet.
kela.fi
Eduskunta
suomi.fi Asiointi on lohkottu hieman sekaviin osioihin ja sisäänkirjautumisiin, mutta tuntuu toimivan ja tietoturva on parantunut (2024-03).
opintopolku.fi/koski suomi.fi
kuntalaisaloite.fi suomi.fi
kuntarekry.fi sähköposti Kuntaliiton tytäryrityksen tuottama palvelu, jossa ei voi käyttää mitään vahvaa tunnistautumismenetelmää
kyberturvallisuuskeskus.fi
Traficom
LVM
Keskuksessa on varmaan julkisen sektorin syvin tietoturvaosaaminen. Suurin osa KTK:n tarjoamista asiointipalveluista ei edellytä minkäänlaista tunnistautumista.
lausuntopalvelu.fi
OM
sähköposti Oikeusministeriön palvelu jossa on resurssit käyttää vahvaa tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia - mutta niitä ei käytetä. Tragikoomisesti Valtiovarainministeriön digitalisaatio-hankkeiden lausunnot kerätään tässä palvelussa - johon ei voi kirjautua valtion omilla digitalisaation tunnistusvälineillä.
lupakuvienvastaanotto.fi
Poliisi
SM
suomi.fi Kysellään samoja tietoja uudestaan ja "luodaan käyttäjätili" turhaan.
lupapiste.fi suomi.fi ja tee-se-itse sähköposti/salasana-järjestelmä lainvastainen tulkinta Palvelua tuottaa Cloudpermit Oy, mutta on epäselvää kuka sen omistaa. Käyttöehdot ja julkisen sektorin tunnistus (suomi.fi, VETUMA) viittaa viranomaistahoon, mutta se ei selviä mistään selkeästi. Rekisteröityminen palveluun pakottaa luomaan salasanat vaikka sisään on kirjauduttu henkilökortilla.

Allekirjoitusten/leimojen mahdollinen käyttö ei selvinnyt vaikka ne vaikuttaisivat olevan oleellinen osa toimintaa. info-sivulla on lainvastainen tulkinta: Palveluun jätetyt dokumentit katsotaan kirjautuneen Käyttäjän allekirjoittamiksi. Hakemusta jätettäessä Palvelussa katsotaan hakemus kirjautuneen Käyttäjän allekirjoittamaksi.

maanmittauslaitos.fi
MMM
suomi.fi Kyllä, jopa itse lähettävät Osa asiointiin liittyvistä asiakirjoista leimataan AdES/QC-laadulla ja annetaan asiakkaalle. Virasto jopa ohjeistaa milloin asiakas voi käyttää sähköisiä allekirjoituksia. Ohje kattaa varmennekortit ja niiden laatutasot (QES).

Maanmittauslaitos on esimerkillisesti huomioinut eIDAS-asetuksen ja asiointilain muihin viranomaisiin verrattuna.

mol.fi
tyomarkkinatori.fi
TE-toimistot
TEM
suomi.fi
oikeus.fi
OM
suomi.fi
oikeusasiamies.fi
Eduskunta
ei mitään DigiDoc kelpaa meilissä Web-lomakkeella pyydetään asioinnin asiakirjaa, mutta asioijaa ei tunnisteta mitenkään eikä asiakirjoja allekirjoiteta webissä kuten paperilla tehtäisiin. Ohjeissa kyllä tiedostetaan, että tietoturvaa ei ole.
oikeuskansleri.fi
TP
ei mitään Oikeuskanslerille voi tehdä ilmoituksia joskin lomakkeissa ei tunnisteta eikä allekirjoiteta.
oikeusrekisterikeskus.fi
OM
suomi.fi Asiointiroolit huomioitu eri kirjautumistavoilla.
opintopolku.fi suomi.fi
otakantaa.fi
OM
sähköposti Oikeusministeriön palvelu jolla on resurssit toteuttaa vahva tunnistus, mutta sitä ei ole tehty.
perussuomalaiset.fi sähköposti Omasta tunnuksesta on ohjeita.
poliisi.fi
SM
suomi.fi
puoluerekisteri.fi
OM
suomi.fi
puolustusvoimat.fi
PM
suomi.fi Yhteystietojen päivittäminen ei onnistu, väärät osoitetiedot haetaan VTJ:stä ja kaikki validit puhelinnumerot eivät ole sallittuja lomakkeessa. Silti ilmeisesti asevelvollisuus on voimassa.
prh.fi,
ytj.fi,
virre.prh.fi
PRH
TEM
suomi.fi
Kauppareisterin Virre vain salasanalla.
Pelkkä nappi joka ei allekirjoita PRH:ssa on negatisaatio toiminto jossa voi estää, että kolmas osapuoli ei liitä sinua vastuulliseksi yhteisöön tietämättäsi tietoturvaongelmien takia. YTJ:ssä asioidessa asiointi vahvistetaan painamalla "Allekirjoita"-nappia (kts kuva), joka ei tee mitään allekirjoitusta. Ratkaisu ei edistä digitalisaation kehitystä vaan sekoittaa ihmisten mielikuvia siitä, mitä allekirjoitus tarkoittaa. Suuret kävijämäärät ja yhteiskunnallisesti tärkeät rekisterit edellyttäisivät vastuullista toimintaa.

Suomen huonoin asiointipalvelu

raja.fi
SM
suomi.fi Osassa palveluista asioija tunnistetaan. 2024-03-27
ruokavirasto.fi
MMM
suomi.fi Virasto on tarjonnut palveluita lähinnä ammatinharjoittajille ja viranomaisille. Toukokuussa 2023 se avasi koirarekisterin joka on suunnattu koko väestölle laajaan käyttöön.
suomi.fi
Digivirasto
VM
suomi.fi Palvelusta löytyy negatisaatio Muuttoesto. Palveluun ei voi kirjautua Digivirasto:n omalla SCS Android-ohjelmalla.
syke.fi sähköposti + salasana Avoimet tiedot vaativat rekisteröitymisen sähköpostilla.
Traficom
LVM
suomi.fi eIDAS ok 20210305 Virasto valvoo Digiviraston tunnistus- ja allekirjoitusvarmenteiden tuotantoa, mutta ei itse mahdollista niiden käyttöä kaikissa palveluissaan. Viraston omat asiointilomakkeet (esim fi-verkkotunnuksiin liittyen) eivät kaikki käytä mitään tunnistautumista (ehkä Captchaa) vaikka asiointi on henkilökohtaista. Sähköpostiasioinnissa eivät hyväksyneet sähköistä allekirjoitusta, lakien noudattaminen kiinnosti vasta niitä siteeraamalla ja vänkäämisellä. 2024-04-04
tukes.fi
TEM
Poikkeava virasto jonka oma asiointi tapahtuu asiakirjoilla ja sähköpostilla. Tunnistetut asioinnit ovat AVI:n palveluissa.
tulli.fi
VM
suomi.fi Henkilö ja yhteisöroolit olemassa.
tulorekisteri.fi
VM
suomi.fi
tyoelake.fi suomi.fi
ulosottolaitos.fi
OM
suomi.fi
vaalit.fi
OM
ei mitään vain paperi Ei mitään yritystä digitalisaation suuntaan. Web-palveluun ei ole mahdollista kirjautua mitenkään, joten tiettyjen kirjautumismenetelmien puute ei ole ensisijainen ongelma. Virallisten dokumenttien (kannatusilmoitusten jne.) kerääminen tapahtuu sataprosenttisesti paperilla. Yritykset lähettää esim. kannatusilmoituksia valitsijayhdistyksille sähköisesti allekirjoitettuna hylätään. Vaalien äänioikeusilmoituksen voi tilata suomi.fi-viestinä, mutta sillä ei tee mitään vaalipaikalla, sitä ei edes tarkasteta laitteen ruudulta. Äänioikeusilmoitus täytyy kirjoittaa käsin paperille ennen tunnistautumista ja äänestämistä. Uusi sähköinen äänioikeusilmoitus on hankalampi kuin paperinen.
valtiokonttori.fi
VM
suomi.fi
valvira.fi
STM
suomi.fi Moderni palvelu. Jostain syystä sähköpostiosoite täytyy varmistaa samalla selaimella missä on aktiivinen istunto.
vero.fi
tulorekisteri
+luottotietorekisteri
VM
suomi.fi Ei käy Käyttävät paljon lakiasiantuntijoita todistaakseen, että eIDAS-asetus ei koske heitä.
vtv.fi
Eduskunta
ei mitään Virastolla on kantelulomake jossa halutaan varmistaa oikea sähköpostiosoite toistamlla se, mutta ei tunnistaa lomakkeen täyttäjää.

Jos on epäily, että asioinnissa rikotaan asioijan oikeuksia, aina on mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan jotta seuraavalle asia olisi helpompi ja sähköinen asiointi kokonaisuutena sujuvoituisi. Vaikka niistä ei lue uutisissa, monet tekevät sitä ja yleensä voittavat asiansa lopulta.

Samaa fyysistä välinettä vaaditaan paikan päällä asioidessa, mutta monessa julkisessa palvelussa se ei vieläkään käy sähköisenä - edes valtiolla itsellään.

Moni palvelu kysyy henkilön samoja yhteystietoja vaikka ne voisi ilmoittaa kerran ja jakaa eri palveluille. Virossa samojen tietojen kyseleminen asioijalta toistuvasti on kielletty.

Julkisyhteisöt

Julkisoikeudellisten yhteisöjen joissa valtiolla on määräävä omistusosuus, palvelut. On epäselvää, voivatko valtion omistamat valtioyhtiöt käyttää luottamusverkoston suomi.fi-tunnistusta, joka on tarkoitettu vain julkiselle sektorille. Julkisyhteisöt ovat yleensä osakeyhtiöitä tai säätiöitä ja vapaita julkisuuslaista. Niiden työsuhteet ovat siviili- eikä virkasuhteita. Toiminta on silti virkavastuun alaista.

palvelu omis / ohj tunnistus allekirjoitus raportit muuta
a-kruunu.fi
A-Kruunu Oy
YM pankkitunnukset, mobiilivarmenne, meili + salasana, ei mitään Telian tunnistuspalvelu jossa ei ole henkilökorttia aktiivisena. Osassa asiointia ei ole mitään tunnistautumista.
alko.fi
Alko Oy
STM OP Tunnistus Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. Sähköisiin palveluihin tunnistaudutaan tunnistuspalvelun välittäjän kautta mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Välittäjä ei tue henkilökorttia, koska se ei tuota vastaukseksi hetua ja DVV:n konversiopalvelu on hankala ja kallis.
arctia.fi
Arctia Oy
VNK ei mitään Lupa- ja lausuntopyyntö palveluiden lomakkeissa ei ole mitään tunnistusta.
my.csc.fi
CSC Oy
OKM haka, CSC, VIRTU, LS
signbank.csc.fi
CSC Oy
OKM käyttäjätunnus ja salasana
edita.fi
Edita Group Oy
? käyttäjätunnus ja salasana Konsernissa on monta osaa Edita Lakitieto, Oppiminen ja Prima.
eOppiva.fi
Haus Oy
VM sähköposti + salasana
eraluvat.fi
Metsähallitus
MMM sähköposti + salasana,
omariista
Käytössä jotkut oma riista tunnukset.
finnair.fi
Finnair Oyj
VNK sähköposti + salasana
finferries.fi
Suomen Lauttaliikenne Oy
VNK sähköposti Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä.
finnvera.fi
Finnvera Oyj
TEM suomi.fi Palvelussa roolit, joskin niiden vaihtaminen vaatii uloskirjautumista eikä niitä voi vaihtaa lennossa.
forestkit.etapio.fi
Tapio Oy
VNK sähköposti + salasana
gasum.fi,
Gasum Oy
VNK sähköposti + salasana
hoas.fi ARA ilmeisesti sähköposti HOAS on säätiö. Asiointi alkaa ennen tunnistautumista jos sitä edes tehdään.
finaa.fi
Suomen Ilmailuopisto Oy
VNK ei ole Varaukset tehdään sähköpostilla.
karttakauppa.fi
Tapio Oy
VNK sähköposti + salasana
laji.fi
Lajitietokeskus
Luomus
Helsingin yliopisto
VM laji-tunnus, haka, VIRTU, google, facebook, inaturalist, apple-id, oma-riista
metsakauppa.fi
Tapio Oy
VNK sähköposti + salasana
metsakeskus.fi
Metsäkeskus
MMM suomi.fi Kirjautumisohjeissa mainitaan jopa henkilökortti. Verkkokoulutuksissa käyttäjätunnus ja salasana.
motiva.fi
Motiva Oy
VNK käyttäjä ja salasana extranet ei käytä vahvaa tunnistusta. Yhtiö tuottaa paljon palveluita.
motiva-verkkokurssit.fi
Motiva Oy
VNK käyttäjä ja salasana
omakala.fi
Luonnonvarakeskus
MMM sähköposti + salasana Rekisteröinti mobiiliäpillä.
pilotonline.fi
Finnpilot Oy
VNK meili ja salasana
posti.fi
Posti Oy, Posti Group Oyj
VNK suomi.fi sekä tee-se-itse sähköposti/salasana-järjestelmä Yhtiöllä on yleispalveluvelvoite. Omapostissa on oma tunnustietokanta. Se käyttää Telian tunnistuspalvelua uuden tunnuksen luomiseen sekä hukkuneiden tunnusten palauttamiseen. Tämän vaiheen voi tehdä henkilökortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla, mutta palvelun varsinaiseen käyttöön vaaditaan tämä erikseen luotu tunnus, joka perustuu Postin palveluympäristössä käytettävään sähköpostiosoitteeseen ja salasanaan. Varsinaisella vahvalla tunnistuksella ei pääse asioimaan vaikka istunto jää aktiiviseksi. On nähty vaivaa ettei vahvalla välineellä voi kirjautua sisään asioimaan (2024-03).
saavutettavuusvaatimukset.fi AVI ei mitään Sivuilla on kantelulomakkeita ilman mitään tunnistautumista.
senaatti.fi
Senaatti-kiinteistöt
Valtion liikelaitos
VM paljon eri tunnistautumistapoja, ei varmennekortteja
veikkaus.fi
Veikkaus Oy
VNK pankkitunnukset Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä. Kolmannelta osapuolelta (OP) ostettu tunnistuspalvelu tukisi mobiilivarmennetta, mutta sen käyttö on aktiivisesti estetty. KYC/AML-dokumentteja ei voi täyttää henkilökorttiallekirjoituksella, ainoastaan pankkitunnistuksen kautta.

Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto fuusioitiin Veikkaukseen. Peliautomaattien käyttäjistä käydyn keskustelun tuloksena pelaajat päädyttiin tunnistamaan, mutta välineiksi valittiin Veikkaus-kortti, puhelin tai asiakkuuteen sidottu maksukortti, mutta ei henkilökorttia.

vr.fi
VR Group Oyj
VNK sähköposti Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä.
vtt.fi
VTT Oy
TEM Paljon kansainvälistä toimintaa, pitäisi varmaan tukea eIDAS-tunnistautumista.
yle.fi
Yleisradio Oyj
LVM sähköposti Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline. Yle jopa käyttää virallisen asuinpaikan selvittämiseen suomi.fi-tunnistusta ja VTJ-tietoja, mutta samalla välineellä ei voi kirjautua itse palveluun. Pääjohtajan mukaan sekava käytäntö on mahdollisimman vaivatonta suomalaisille.

Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueet (SOTE, sosiaali ja terveys) siirtyivät kunnilta valtion alaisuuteen. Niitä on yhteensä 21 kappaletta.

alue tunnistus allekirjoitus raportit muuta
hoidonperusteet.fi
DigiFinland Oy
VM
sote-henkilökortti, käyttäjä + salasana Palvelu ei ole auki yleisölle, ainoastaan sote-henkilöstölle.
hyvis.fi
2M-IT Oy
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymeenlaakso
Päijät-Häme
Satakunta
suomi.fi
maisa.fi
HUS
suomi.fi Ei ole, vaikka pitäisi 202308 Maisa on käytössä HUS-yhtymän, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä Kauniaisten (osana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta) palveluissa. Se on osa Apotti-järjestelmää. Lääkärit tiettävästi allekirjoittavat vähintään reseptit sähköisesti terveydenhuollon ammattikorteillaan, mutta tavallinen kansalainen ei saa palvelusta mitään allekirjoitettuja raportteja ulos. Reseptien allekirjoitukset näkyvät tiettävästi ainoastaan apteekeille. Jorvissa ei suostuta allekirjoittamaan sähköisesti vaikka siihen on välineet ja valmiudet.
omaolo.fi
HUS
DigiFinland Oy
VM
suomi.fi
omasuuntima.fi
DigiFinland Oy
VM
suomi.fi Kansalaisen- ja organisaatiokortit käytössä.
omapolku.terveyskyla.fi
HUS
suomi.fi
sisainenturvallisuus.fi
SM
facebook, twitter, linkedin, google, VIRTU
terapianavigaattori.fi
DigiFinland Oy
VM
kuvakaappaus istuntokoodista
luvn.fi
Länsi-Uusimaa
itauusimaa.fi
Itä-Uusimaa
varha.fi suomi.fi

Kunnat

alue tunnistus allekirjoitus raportit muuta
espoo.fi
Espoo
hel.fi suomi.fi Ei ole, vaikka pitäisi Vaatii toimittamaan asiakirjat paperilla. Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös turvapostia, jonka tunnistusvälineenä toimii pelkkä sähköposti. Turvapostissa allekirjoitettavia asiakirjoja vaaditaan allekirjoitettavaksi piirto-ohjelmassa, koska henkilökortilla tehtyä allekirjoitusta ei voi tulostaa paperille.
Wilma:
Helsinki Espoo
Vantaa
Turku
sähköposti
kuntaliitto.fi
Kuntaliitto Ry
suomi.fi Yhdistys on kuntien omistama.

Euroopan unioni

Suomalaisella on monia mahdollisuuksia asioida Euroopan unionin tuottamissa palveluissa, mutta niihin tunnistatuminen ei toimi Digiviraston notifikaatiosotkun takia.

palvelu / yhteisö tunnistus allekirjoitus muuta
EU-kansalaisaloitteet ei mitään hämätään käyttäjiä Palvelussa on käytetty paljon allekirjoitus-termiä ja käyttöliittymässä on allekirjoita-nappi vaikka sitä ei ole mahdollista tehdä. Toisissa maissa (kuten kehitysmaat Tšekki, Kroatia, Slovakia) on pakollinen tunnistautuminnen, digitalisaation kärkimaa ja suunnannäyttäjä maa Suomessa ei.


Yksityisiä

Listalla on yhteisöjä ja palveluita jotka ovat joko vahvasti yhteiskunnan säätelemiä (rahoituslaitokset, tietoliikenne, energia, terveydenhuolto) joilta voisi olettaa tukea tunnisteille ja allekirjoituksille, tai pienempiä palveluita jotka ovat positiivisella esimerkillään erottuneet joukosta. Mikään säädös (Suomen laki, EU asetukset) ei pakota yksityistä yhteisöä digitalisaatioon kuten julkista sektoria.

yhteisö tunnistus allekirjoitus muuta
aava.fi pankkitunnukset, mobiilivarmenne
asianajajaliitto.fi suomi.fi Toinen puolisko asioinnista on pelkällä salasanalla.
DigiWiki henkilökortti Muutoksia ei ole mahdollista allekirjoittaa. Epäkäyttäjäystävällinen ja hämmentävä sisäänkirjautuminen (Suomen lipun klikkaaminen), selkeästi kehittäminen jäänyt kesken.
IKI ry henkilökortti
Telia Oyj henkilökortti, mobiilivarmenne tai pankkitunnukset Telia osoittaa, että ei-julkishallinnollisen tahon on mahdollista toteuttaa henkilökorttikirjautuminen suoraan, nojaamatta suomi.fi:n tai muun kolmannen osapuolen palveluun. Toki tämä tiedettiin jo (koska tämäkin saitti siihen kykenee), mutta on hienoa saada tällainen suuri esimerkki.
caruna.fi pankkitunnukset, mobiilivarmenne Käyttää Signicat tunnistusta.
elenia.fi sähköposti Tampereen seudun sähköverkko-operaattori.
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen suomi.fi Käyttävät Suomi.fi-tunnistusta, jonka ei pitänyt olla tarjolla yksityisille tahoille...?
huutokaupat.com käyttäjätunnus + salasana eIDAS ok Henkilökortti-tunnistusta on pyydetty, sitä ei ole saatu. Käyttävät Netsin tunnistusta, joka näyttää olevan vain uudelleenbrändätty Telian tunnistus. Rekisteröitymisen vahvistavat pankkitunnukset tai mobiilivarmenne
Aktia-pankki pankkitunnukset tai mobiilivarmenne Käyttävät Signicat-tunnistusta.
Danske Bank pankkitunnukset Palveluihin voi kirjautua minkä tahansa pankin tunnuksilla. Mobiilivarmennetta ja henkilökorttia ei tueta.
DNA Oyj pankkitunnukset (osittain mobiilivarmenne) Kuluttaja-asiakkaan itsehallintaliittymään kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yrityksen palveluihin kirjauduttaessa mobiilivarmennevaihtoehtoa ei ole tarjolla, mikä on mielenkiintoista kun yritys on mobiilivarmenteen palveluntoimittaja ja myy sitä myös yritysliittymissä käytettäväksi.
Elisa Oyj pankkitunnukset tai mobiilivarmenne Käyttävät Elisan omaa tunnistusta.
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo pankkitunnukset tai mobiilivarmenne Käyttävät Telia-tunnistusta. Eivät tarjoa henkilökorttimahdollisuutta, vaikka Telia Tunnistus sen sisältää.
finnair.fi sähköposti Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä.
fortum.fi Signicat, myöhemmin oma käyttäjätunnus ja salasana Valtionyhtiö jossa ei kelpaa valtion tunnistusväline, vaikka sitä samaa vaaditaan tiskillä.
Helen (eli Helsingin Energia) pankkitunnukset tai mobiilivarmenne Käyttävät Telia-tunnistusta. Eivät tarjoa henkilökorttimahdollisuutta, vaikka Telia Tunnistus sen sisältää.
hoas.fi pankkitunnukset, mobiilivarmenne Käyttävät Telia-tunnistusta. Eivät tarjoa henkilökorttimahdollisuutta, vaikka Telia Tunnistus sen sisältää.
If Vahinkovakuutus pankkitunnukset tai mobiilivarmenne Käyttävät Signicat-tunnistusta.
Bank Norwegian pankkitunnukset, mobiilivarmenne, tekstiviesti Tekstiviestillä kirjautuminen edellyttää HETUn syöttämistä. Tämän jälkeen asiakkuuteen liitettyyn matkapuhelinnumeroon lähetetään viesti, jonka sisältö täytyy raportoida seuraavassa vaiheessa. Tekstiviestitse tunnistautumalla pääsee vain rajoitettuun osaan palveluita ainoastaan katsomaan tiettyjä asiakirjoja

Pankkitunnukset valitsemalla pääsee Signicatin tarjoamaan tunnistautumispalveluun, jossa ensimmäisenä vaihtoehtona on mobiilivarmenne. Mobiilivarmenne on pankkitunnusten kanssa samanarvoinen Bank Norwegianin kannalta.

Nordea pankkitunnukset eIDAS DigiDoc ei kelpaa Käyttävät talon sisällä allekirjoituksia laajasti, mutta eivät hyväksy niitä asiakkailtaan. Asiakkaan eIDAS-vaatimukset täyttävä allekirjoitus on tutkittu ja todettu laillisesti omakätistä vastaavaksi, mutta sitä ei hyväksytä asioinnissa. OmaPosti-palveluun voi kirjautua minkä tahansa pankin tunnuksilla ja myös mobiilivarmenteella. OmaPostin kautta toimitetut asiakirjat katsotaan implisiittisesti allekirjoitetuiksi ilman mitään varsinaista allekirjoitusta
nordnet.fi Oma mobiili MFA
pankkitunnukset
Mobiilivarmenne
Osuuspankkiryhmä pankkitunnukset Lähtökohtaisesti omat pankkitunnukset. Muun pankin tunnuksilla tunnistautumalla pääsee vain rajoitettuun osaan palveluita.
pihlajalinna.fi pankkitunnukset, mobiilivarmenne
S-Pankki Vain omat pankkitunnukset
Säästöpankkiryhmä Vain omat pankkitunnukset
synlab.fi pankkitunnukset, mobiilivarmenne Ammattilaisen kirjautuminen tukee varmennekortteja, mutta yksityisasiakas ei voi käyttää omaa henkilökorttiaan.
terveystalo.fi pankkitunnukset, mobiilivarmenne Käyttää Telian tunnistusta.
Ålandsbanken Vain omat pankkitunnukset
Tarjouspalvelu.fi / Cloudia Oy käyttäjätunnus + salasana Vaatii rekisteröitymisen, y-tunnusta kysytään. Rekisteröityminen ei toimi.
Työeläkeyhtiö varma.fi suomi.fi

Jos palvelu ei käytä haluamaasi tunnistusvälinettä, ota heihin yhteyttä ja kerro siitä. Juuri vähäinen kysyntä on syy miksi välineesi eivät ole tuettuna. Jos sitä ei voi käyttää, he eivät myöskään kerää sen käytöstä tilastoja. Yhteydenotto on ainoa tapa välittää tieto sen tarpeesta.