Terminologia

Kohteesta DigiWiki
Versio hetkellä 28. huhtikuuta 2024 kello 10.33 – tehnyt TUOMALA JUHA 10000350X (keskustelu | muokkaukset) (OAEP ja MAV)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
 • ABIS (Automated Biometric Identification System) -
 • ACME (Automatic Certificate Management Environment) - takaajan varmenneprosessin automaatiokäytäntöjä.
 • AdES (Advanced Digital Electronic Signatures) - ETSI:n AdES-standardiperhe allekirjoitusmuodoille.
 • AES ()
 • AIA (Authority Information Access) - X.509 v3 varmenteen laajennos josta selviää myöntäjä ja OCSP-palvelu.
 • AID (Application IDentifier) - älykortilla sijaitsevan appletin yksilöivä tunniste.
 • ALPN (Application Layer Protocol Negotiation) - TLS:n sovellustason laajennos joka nopeuttaa kättelyä.
 • APDU (Application Protocol Data Unit) -
 • ARL (Authority Revocation List) - Juurivarmentajan sulkulista käytöstä poistetuista varmentajien varmenteista.
 • AS2 (Application Statement 2) - HTTP- ja S/MIME-määrityksiin perustuva yhteyskäytäntö.
 • ASiC (Associated Signature Containers) - Allekirjoitussäiliö. ASiC-E (Extended')) on
 • ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) - ITU-T:n määrittelemä muoto (DER, PER, XER) jota käytetään mm X.509 varmenteissa, LDAP:ssa ja SNMP:ssä.
 • ATR (Answer to Reset) - älykorttien tyyppiä yksilöivä tunnus, eri henkilökorttien versioilla on eri.
 • ATS (Answer to Select) - NFC-korteissa käytetty, ATR:ää vastaava tunnus.
 • ATQA ((Answer To reQuest) - tyyppi A.
 • ATQB ((Answer To reQuest) - tyyppi B.
 • ASYCUDA ( ) -
 • AWP (?) - Idemia korttiohjelmisto.
 • BAC (Basic Accesss Control) - MRTD määrittelemä etäluettavien dokumenttien (passit, kortit) salatun yhteyden pääsynvalvonta MRZ:lla.
 • BELPIC -
 • BHO (Browser Helper Object) - Internet Explorer selaimen plugin-rajapinta, vastaa Mozilla Netscapen NPAPI:a.
 • BDOC (Binary DigiDoc) - Tekstiin perustuvan DDOC-muodon korvannut binäärinen, vähän tilaa kuluttava muoto.
 • BIS (Business Interoperability Specifications) - CENin sähköisen asioinnin tekniset määritykset.
 • BLE (Bluetooth Low Energy) - Bluetooth yhteyskäytäntö jota käytetään mm lähimaksamisessa.
 • c14n11 (Canonical XML version 1.1) -
 • CA (Certificate Authority) -
 • CAB (conformity assessment body) - Yritys joka auditoi TSP:tä.
 • CAC (Common Access Card) - Yhdysvalloissa käytössä oleva julkishallinnon varmennekortti.
 • CACNG -
 • CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) - joukko laajennuksia IETF:n CMS muotoon allekirjoituksia varten.
 • CAPI (CryptoAPI) - tai MS-CAPI, Microsoftin kryptograafinen ohjelmointirajapinta.
 • CAS (Central Authentication Service) - keskitetty tunnistuspalvelu.
 • CBA (Cross Border Authentication) - rajat ylittävä tunnistus, yksi eIDAS-asetuksen perustoiminnoista.
 • CCID (chip card interface device) - USB-väyläisen älykortinlukijan yhteyskäytäntö (protokolla).
 • CDSA (Common Data Security Architechture) - Intelin kehittämä kryptograafinen API-rajapinta.
 • CEF (Connecting Europe Facility) - rakennuspalikoita EU-maiden väliseen asiointiin.
 • CEN
 • CID (Card Identifier) -
 • CII (Cross Industry Invoice) - UNECE:n sähköisen laskutuksen standardi.
 • CIUS (Core Invoice Usage Specification) - PEPPOL eHankinta määritysten laskutusosuus.
 • CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) - liityntäkatalogi/luettelo saatavilla olevista palveluista.
 • CMP (Certificate Management Protocol) - yhteystapa CA-järjestelmien kanssa liikennöintiin.
 • CMS (Cryptographic Message Syntax) - IETF:n standardi kryptograafisten viestien muodolle.
 • CN (Common Name) -
 • CNG (Cryptography, Next Generation) - Microsoftin Cryptography API: Next Generation korvaava rajapinta CryptoAPI:lle.
 • Complex (Complex) - Viron web-pohjainen tullausraportointiformaatti.
 • COS (Card Operating System) - sirukortin sirulla toimiva käyttöjärjestelmä.
 • CP (Certificate Policy) - X.509 varmenteen määrityksissä kuvatut käytänteet varmenteen myöntämisestä ja käsittelystä.
 • CPS (Certificate Practice Statement) - varmennepolitiikka, varmenteeseen liittyvät käytännöt.
 • CRAM (Challence-Response Authentication Mechanism) - haaste-vaste tunnistusjärjestelmä.
 • CSCA () -
 • CSP (Cryptographic Service Provider) -
 • CSR (Certificate Signing Request) - X.509 varmenteen allekirjoituspyyntö -tiedosto.
 • CRL (Certificate Revocation List) - Varmentajan sulkulista joka sisältää hylätyt ajallisesti voimassaolevat varmenteet.
 • CT (Certificate Transparency) -
 • CTK (CryptoTokenKit) - Lyhenne CryptoTokenKit rajapinnasta.
 • CryptoAPI -
 • Cryptoki -
 • CryptoTokenKit - Applen varmennerajapinta Catalina-versiosta lähtien.
 • CWA (CEN Workshop Agreement) - CEN:in työryhmän yhteenvetopaperi, mutta sillä ei ole standardin asemaa.
 • DER (Distinguished Encoding Rules) -
 • DES () -
 • DID (Decentralized IDentifiers) - Hajautetut tunnukset jossa tunnuksen haltija on sen käyttöönottaja.
 • DigiDoc -
 • DigiSign -
 • DDOC -
 • DIT (Directory Information Tree) - LDAP hakemiston hierarkinen rakenne.
 • Dmd (Directory Management Domain) - LDAP hakemiston auktoriteetti joka hallitsee hakemistopalvelua.
 • DSA (Digital Signature Algorithm) -
 • DSI ( Digital Service Infrastructures) -
 • DSS (Digital Signature Service) -
 • EAC (Extended Access Control) -
 • EAP (Extensible Authentication Protocol) - RFC 3748 määrittelemä yhteyskäytäntö tunnistamiseen, mm EAP-TLS.
 • ECC (Elliptic Curve Cryptography) -
 • ECC (European Citizen Card) -
 • ECDH (Elliptic-curve Diffie–Hellman) - Symmetrisen salausavaimen kättely-yhteyskäytäntö epäsymmetristen EC-avaimien haltijoille.
 • ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) -
 • ECS (Export Control System) - Viron vientiraportointijärjestelmä.
 • EDI (Electronic Data Interchange) - sähköinen tiedonvaihto järjestelmien välillä.
 • EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport) -
 • eGK (Elektronische Gesundheitskarte) - Saksan terveydenhuollon asiakaskortti.
 • eIDAS (electronic Identification and trust services for electronic transactions in the internal market) - EU:n digitalista asiointia reguloiva direktiivi.
 • eMP (eMaksupalvelu) -
 • EID2048
 • EKE (Key Exchange) -
 • EKU (Extended Key Usage) - varmenteen lisäkenttiä laajennettuun käyttötarkoitukseen.
 • eMRTD (eletronic Machine Readable Travel Documents) - ICAOn määrittelemä etälukutekniikka matkustusasiakirjoille.
 • EMV (Europay, MasterCard, Visa) -
 • EPC (European Payments Council) -
 • EPES
 • EPR (Endpoint Reference) - Web services palvelun osoitteen osat SOAP-viestin otsikossa.
 • ERDS (Electronic Registered Delivery Service) - Sähköinen lähetys- ja vastaanottopalvelu joka suojaa ja todistaa tapahtuman.
 • ESPD (European Single Procurment Document) - EU:n julkisen hankintaprosessin määritykset.
 • eSIM (embedded Subscriber Module) - ohjelmistopohjainen SIM-kortti mobiililaitteisiin.
 • EUDI (European Union Digital Identity) - EUDI Wallet, eli EU:n mobiililaitteen lomapkkosovellus.
 • FDF (Forms Data Format) - Adobe Acrobat lomakemuoto.
 • fEAB (finnish? E? A? B?) - kansainvälisen laskutuksen Suomen kanavatunnus.
 • FIDO (Fast IDentity Online) - tunnistusjärjestelmä joka yrittää saada eri tekniikat yhteensopiviksi käyttämällä PKI:tä ja FIDO-palvelinta.
 • Fintech (Financial Technology) -
 • FinVoice -
 • FIPS (Federal Information Processing Standard) -
 • Gixel -
 • GN (Given Name) -
 • HAKA () - Mobiilitunnistuksen luottamusverkosto.
 • Hash - eli tiiviste.
 • HETU - Henkilötunnus
 • HCE (Host-based Card Emulation) - Visan ja Mastercardin maksukorttiemulaatio.
 • HILMA -
 • HSM (Hardware Security Module) - elektroniikkaan perustuva turvallisuusmoduul, esim älykortti tai siru mobiililaitteessa.
 • HST (Henkilön Sähköinen Tunnistaminen) - henkilökortin sirullinen konsepti, sekoittava nimi kun olisi voinut jatkaa vain oikean nimen käyttöä.
 • HSTS (HTTP Strict Transport Security) - HTTP-yhteyskäytännön turvaparametrien vaatimukset.
 • hwcrypto -
 • Hyväksytty varmenne - varmenne jolla voi tehdä QES-laadun allekirjoituksia.
 • IBAN (International Bank Account Number) - Kansainvälinen tilinumero.
 • ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) - SIM-kortin sarjanumero.
 • ICS (Import Control System) - Maahantuonnin ilmoitusjärjestelmä tulliin.
 • IDABC (?) -
 • IdP (Identity Provider) - Taho joka takaa tunnistettavan subjektin ja julkaisee sille tunnisteen kuten henkilökortin.
 • IFD ((Interface Device) - IFD handler on älykortin ja sen lukijan ajuriohjelmisto.
 • ilmoitin.fi -
 • IMEI -
 • IMSI -
 • iSIGN (e-Singature) -
 • ISO/IEC 7810 - älykorttien fyysiset määritykset.
 • ISO/IEC 7816 - älykorttien sirun sähköinen rajapinta.
 • ISO/IEC 8583 - korttimaksamisen tapahtumien yhteyskäytäntö, käytössä mm maksupäätteissä.
 • ISO/IEC 9594-8:2017 - sama kuin ITU-T X.509.
 • ISO/IEC 14443 - Langaton lukutekniikka jota käytetään passeissa, maksukorteissa, matkakorteissa jne.
 • ISO/IEC 27001 - tietoturvan hallintastandardi.
 • ISO/IEC 29115 (Entity authentication assurance framework) -
 • JAdES (JSON Advanced Digital Electronic Signatures) - ETSI:n AdES-allekirjoitusperheen JSON-määritys.
 • JCE (Java Cryptography Extension) -
 • JPKI (Japanese PKI) -
 • JUHTA (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) -
 • JWT (JSON Web Token) - Allekirjoitettu/salattu JSON-muotoinen sanoma joka sisältää väitteen/väitteitä.
 • KATAKRI (Kansallinen tietoturvallisuusauditointikriteeristö) - Viranomaisten auditointityökalu salassapidettävälle tiedolle.
 • KATSO (?) - Verottajan oma yhteisö- ja verotus-asioijan tunnistuspalvelu.
 • KaPa (Kansallinen palveluarkkitehtuuri) - Kutsumanimi hankkeelle toteuttaa xroad Suomessa.
 • Kapro ( ) -
 • Kerberos - tunnistetun istunnon SSO-palvelu.
 • KIEKU
 • KYC (Know Your Customer) - käsite joka kattaa kaiken asiakastietojen hallinnasta.
 • lDP (?) -
 • Liberty (?) -
 • LoA (Level of Assurance) - ISO/IEC-29115 määrittelee neljä tunnistuksen (LoA) tasoa.
 • LUM2 - Nordean tukema eräsiirtoformaaatti.
 • MAV (
 • MD5 -
 • MDM (Mobile Device Management) -
 • MFA (Multifactor Authentication) - Monitekijäinen tunnistus joista yksi on yleensä materiaa.
 • MFC (MultiFunction Card) - IBM:n kehittämä COS (Card Operating System).
 • mID (mobile ID) - mobile ID, ohjelmistopohjainen mobiililaitteen varmennevarasto SIM-kortin sijasta.
 • MitID (?) - Tanskan uusi tunnistusratkaisu joka korvaa aiemman NemID:n
 • Middleware - käyttäjän päätelaitteessa sovelluksen/palvelun ja turvasäiliön välissä toimiva väliohjelmisto.
 • Mifare -
 • Minidriver -
 • MOA-ID (Modules for Online Applications) - itävaltalainen tunnistus-väliohjelmisto. Mahdollisesti käytössä eIDAS:ssa.
 • MOCCA (?) - jokin javapohjainen allekirjoituskäkätin Itävallassa.
 • MPASS (?) - sosiaalisen median tunnuksia ja muita heikon tunnistuksen lähdettä hyväksikäyttävä tunnistusratkaisu.
 • MPCOS (Multi-application Payment Chip Operating System) - yksi monista COS käyttöjärjestelmistä.
 • MRTD (Machine Readable Travel Documents) - ICAO:n määrittelemät koneluettavat matkustusasiakirjat.
 • MRZ (Machine Readable Zone) - Passeissa ja korteissa käytetty koneluettava tekstikenttä.
 • MS (Member State) - Euroopan Unionin eIDAS kontekstissa jäsenvaltio.
 • MSISDN (Mobile Subscriber ISDN Number) - mobiililaitteen puhelinnumero.
 • MSS (Mobile Signature Service) - Mobiilivarmenteen taustapalvelustandardi.
 • MSSP (Mobile Signature Service Provider) - mobiililaitteessa tehtävän allekirjoituksen ja tunnistamisen tarjoava taustajärjestelmä
 • MW (Middleware) - tunnisteen ja sovelluksen välinen ohjelmistokerros käyttäjän päätelaitteessa.
 • NAB (National Accreditation Body) - Kansallinen auditoija kuten CAB.
 • NCTS (New Computerised Transit System) -
 • NemID Tanska:ssa käytössä oleva tunnistusväline.
 • Netaxept (?) - Nets Oy maksunvälitysyrityksen verkkomaksupalvelun yhteyskäytäntö.
 • Netposti - Suomen Postin sähköinen kirjepalvelu.
 • NFC (Near Field Communication) - radiotaajuuksilla toimiva etälukutekniikka.
 • NIS2 (Network and Information Systems) - Tietoerkkojen ja -järjestelmien tietoturvadirektiivi.
 • NonRepudiation - X.509 varmenteen kiistämättömyys lippu.
 • NPAPI (Netscape Plugin Application Programming Interface) - Netscape selaimen historiallinen plugin-rajapintamääritys.
 • NPE (Non Person Entity) - Tunnistettavista subjekteja voi olla ihminen ja ei-ihminen.
 • NRE (Non-Repudiation of Emission) - linkittää sanoman tuottajan (subjekti) sanoman sisältöön (objekti).
 • NRO (Non-Repudiation of Orgins) - linkittää lähettäjän (subjekti) lähetykseen.
 • OAEP (Optimal Assymmetric Encryption Padding) -
 • OAuth (Open Authentication) - Avoin tunnustusjärjestelmä josta on RFC-määritykset ja IETF-standardointi aloitettu.
 • OCF (OpenCard Framework) - älykottien middleware Java-ympäristöön.
 • OID (Object Identifier) - objektin yksilöintitunnus
 • OpenCT (Open Card? Terminal?) - älykorttien lukulaitteen ajuri väliohjelmistolle.
 • OpenID -
 • OCR-B (Optical Character Recognition) - Kirjaisin jota käytetään optisesti luettavissa MRZ- ja viivakoodi kentissä.
 • OCSP (Online Certificate Status Protocol) - Varmenteen tilan kyselyyn tarkoitettu yhteyskäytäntö.
 • OTP (One Time Password) -
 • OTR (Off-the-Record Messaging) -
 • OU (Organizational Unit) -
 • P12 - lyhenne PKCS#12 muodosta, käytetään myös tiedostotarkenteena.
 • P1363 - IEEEn määrittelemiä julkisen avaimen krpytografian muotoja.
 • PACE (Password Authenticated Connection Establishment) - BSI:n määrittelemä etäluettavien dokumenttien (passit, kortit) ECC-salatun yhteyden pääsynvalvonta.
 • PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) - joukko rajoituksia ja laajennoksia PDF- ja ISO-32000 standardeihin allekirjoituksia varten.
 • PAKE (Password Authenticated Key Exchanges) -
 • PAPE (Provider Authentication Policy Extension) - OpenID Provider Authentication Policy Extension.
 • PAT (Personal Access Token) - henkilökohtainen pääsyavain ilman salasanaa.
 • Paywave - Visan kontaktiton maksuteknologia.
 • PC/SC (Personal Computer/Smart Card) - Microsoftin kehittämä rajapinta Windows käyttöjärjestelmiin.
 • PDS (PKI Disclosure Statement) -
 • PEM (Privacy-Enhanced Electronic Mail) - X.509 varmenteen tekstimuoto.
 • PEN (Private Enterprise Number) - yhteisötunnus numero jonka allokoi IANA.
 • PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) - Euroopan Unionin sähköinen hankintajärjestelmä jossa kulkevat mm laskut.
 • PEPS (Pan-European Proxy Service) - eIDAS-direktiivin mukainen luottopalveluiden yhdyskäytävä-palvelu.
 • PFX -
 • PICC (Proximity Integrated Circuit Card) - etäluetava sirukortti.
 • PIN1 -
 • PIN2 -
 • PIV (Personal Identity Verification) - PIV card on Yhdysvaltojen hallinnon käyttämä sirullinen
 • PKard (PKard for Mac) - varmennekortti-middleware Applen Mac OS X käyttöjärjestelmälle.
 • PKCS#7 - RSA Security-yrityksen kryptograafinen allekirjoitusmuoto.
 • PKCS#10 - varmennepyyntö, anomus varmentaa julkinen avain varmenteeksi.
 • PKCS#11 -
 • PKCS#12 (Public Key Cryptography Standard #12) - varmenteiden arkistoformaatti, tunnetaan myös .p12 muotona.
 • PKCS#15 -
 • PKD (Public Key Directory) -
 • PKI (Public Key Infrastructure) - Julkisen avaimen infrastruktuuri, JAI
 • PKIX (Public-Key Infrastructure X.509 Working Group, PKIX-WG) - Julkisen avaimen infrastruktuuria kehittänyt IETF:n työryhmä.
 • PNO (Personal NO) - ETSI TS 119 412-1 standardin mukainen varmenteen sarjanumeron etuliite VTJ-tunnukselle.
 • POSXML (Point of Sale XML) - Maksuterminaalien määritysten kuvausformaatti.
 • PSD (Directive on Payment Services) - Euroopan Unionin direktiivi maksuliikenteestä.
 • PSK (Pre-Shared Key) - Osapuolien välillä aiemmin, muussa yhteydessä luovutettu kryptoavain.
 • PTS (PIN Transaction Security) -
 • PUK (Personal Unblock Key) - avaustunnusluku epäonnistuneiden käyttöyritysten jälkeen lukkiintuneelle tunnistusvälineelle.
 • QC (Qualified Certificate) - laatuvarmenteen käsite.
 • QES (Qualified Electronic Signature) - omakätistä allekirjoitusta vastaava sähköinen allekirjoitus.
 • QESig (Qualified Electronic Signature) - sama kuin QES.
 • QESeal (Qualified Electronic Seal) - laatuvarmenteella tehty sähköinen leima.
 • QERDS (Qualified Electronic Registered Delivery Service) - EIDAS-asetuksen määrittelemä laatukriteeri ERDS:lle.
 • QERDSP (Qualified Electronic Registered Delivery Service Provider) - EIDAS-asetuksen mukaisen QERDS-palvelun tarjoaja.
 • QCert for ESeal (Qualified Certificate for Electronic Seal) - laatuvarmenne sähköisten leimojen tekoon.
 • QCert for ESig (Qualified Certificate for Electronic Signature) - laatuvarmenne sähköisten allekirjoitusten tekoon.
 • QPres for QEsig/QESeal (Qualified preservation service for qualified electronic signature/seal)
 • QSCD (Qualified Electronic Signature Creation Device) - EIDAS-asetuksen Liite II:n vaatimukset täyttävä allekirjoitusväline.
 • QTimestamp (Qualified Timestamp) - laatutason aikaleima
 • QTS (Qualified Trust Service) - hyväksytty luottopalvelu.
 • QTSP (Qualified Trust Service Provider) - hyväksytty luottopalvelun tuottaja.
 • QWAC (Qualified Website Authentication Certificate) -
 • RA (Registration Authority) -
 • RFC 7512 Osoitemääritys PKCS#11 rajapinnan kautta osoitettavista varmenteista.
 • RoVa (Roolit ja Valtuutus) - Rooli- ja valtuuspalvelu Kansallisessa palveluarkkitehtuurissa.
 • RSA (Rivest, Shamir, Adleman) - Julkisen avaimen krytograafinen salausalgoritmi.
 • RSP (Remote SIM Provisioning) - SIM-modulin etäaktivointimenetelmä.
 • SAM (Secure Access Module) - HSM jolla on samat fyysiset ja sähköiset ominaisuudet kuin SIM-modulilla.
 • SAML (Security Assertion Mark-up Language) -
 • SATU -
 • SCE (Signature Container Extended) - ASiC-E-säiliöstä toisinaan käytetty lyhenne.
 • SCT (Signed Certificate Timestamp) - CT-järjestelmän allekirjoitettu aikaleima, lupaus lisätä varmenne järjestelmän logiin.
 • SDD (Sepa Direct Debit) - SEPAn suoraveloitusjärjestelmä Euroopassa.
 • SCS (Signature Creation Service) - VRK:n kehittämä, EU:n eIDAS luottopalveluiden mukainen verkon allekirjoituspalvelu.
 • SES (Simple/Standard Electronic Signature) - Alin allekirjoituksen laatutaso, muita ovat AdES ja QES.
 • SetCOS (Setec Card Operating System) - Setec Oy:n valmistama älykorttikäyttöjärjestelmä (COS).
 • SEPA (Single Euro Payments Area) -
 • SFI (Short File Idenfitifer) -
 • SHA
 • Shibboleth - Internet2-verkkoon kehitetty kertakirjautumisjärjestelmä (SSO, single sign-on).
 • SITHS (Swedish ? Health ?) - Ruotsalainen terveydenhuollon varmennekortti (HSM).
 • SIM (Subscriber Identity Module) -
 • Smart-ID -
 • SRP () -
 • SLO (Single LogOut) - SSO-palvelun uloskirjautumistoiminto.
 • SN (SureName) -
 • SNI (Server Name Indication) - TLS-laajennos joka mahdollistaa SSL-virtuaalihostit samassa IP-osoitteessa.
 • SmartCardServices - Applen Mac OS X varmennekorttituki (middleware).
 • SP (Service Provider) - palveluntuottaja arkkitehtuurikaavioissa.
 • SPEKE (Key Exchange) -
 • SPKI (Simple Public Key Infrastructure) - IETF:n kilpaileva totetutus X.509 määrityksestä.
 • SPOCS () -
 • SSCC ('Serial shipping container code') - 18-merkkinen numero lähetysten osien tunnistamiseen.
 • SSCD (Secure Signature Creation Device) -
 • SSL (Secure Socket Layer) -
 • SSI (Self-Sovereign Identity) -
 • SSO (Single sign-on) -
 • STIG (Security Technical Implementation Guides) - USA:n puolustusministeriön (DoD) konfiguraatiostandardit.
 • Stork (Secure idenTity acrOss boRders linKed) -
 • Sulkulista - eli CRL
 • TC434 (Technical Committee 434) - CEN:n työryhmä 434:n nimi joka määritteleen EU:n sähköistä laskutusmuotoa.
 • Tiiviste -
 • Tokend -
 • TLS (Transport Layer Security) -
 • TPM (Trusted Platform Module) - turvallinen tallennusmoduulistandardi.
 • TSA (Time Stamping Authority) - Aikaleimapalvelun tuottaja.
 • TSL (Trust Service status List) -
 • TSP (Time-Stamp Protocol) - aikaleimayhteyskäytäntö.
 • TST (Time-Stamp Token) - aikaleimauksen lopputulos, todiste että leimattu datum oli olemassa ko hetkenä.
 • TSU (Time-Stamp Unit) - laitteistosta ja ohjelmistosta koostuva yksikkö joka tuottaa aikaleimoja.
 • TTP (Trusted Third Party) -
 • Tunniste -
 • Tunnus -
 • TUPAS (tunnistuspalvelu standardi) -
 • U2F (Universal 2nd Factor) - Fido Alliance
 • UAF (Universal Authentication Framework) - Fido Alliance
 • UBL (Universal Business Language) - OASIS määritykset (tilaus, lasku) sähköiseen asiointiin.
 • ULMP - Nordean tukema eräsiirtoformaaatti.
 • VAHTI (?) -
 • Validointi eli asiakirjan allekirjoituksen aitouden todentaminen.
 • Varmenne -
 • Varmentaja
 • VASCO - Entinen Vasco Data Security International Inc joka tekee erilaisia MFA-tunnisteita.
 • VETUMA -
 • V-IDP (?) -
 • VIZ (Visual Inspection Zone) - ICAO:n määrittämien matkustusasiakirjojen visuaalinen alue.
 • VIRRE
 • VIRTU - Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmä perustuu virastojen muodostamaan luottamusverkostoon
 • VTJ (Väestötietojärjestelmä) -
 • WebAuthn (Web Authentication) - W3C:n Fido2-projektin standardoitu WWW:n tunnistusrajapinta.
 • WebCryptoAPI (Web Cryptography API) - W3C:n Javascript-ohjelmointirajapinta kryptograafisille toiminnoille.
 • WebExtensionsAPI (WebExtensions API) - WebCrypto API:a vastaava Javascript-rajapinta jossa on HSM-tuki.
 • X.509 -
 • X.609 -
 • XAdES
 • XBRL (eXtensible Business Reporting Language) - esim tilinpäätösten ja kirjanpidon koneluettava muoto.
 • XDP (XML Data ?) - XFD-lomakkeen variaatio.
 • XFD (XML Forms Data) - XFDF-lomake jossa on jo tietoa.
 • XFDF (XML Forms Data Format) - FDF-tiedosto XML-muotona.
 • X-Road (X-Tee) - Virossa kehitetty yhteiskunnan taustaväylä.
 • XMLDSIG (XML Signature Syntax and Processing) - XML digital signature syntaksi ja prosessointi.